Raad van Bestuur

Sinds onze laatste algemene vergadering van 06/06/2020 is ons managementcomité samengesteld uit : 

Voorzitter:               Maria Barea            

Secretaris:              Astrid Dele              

Penningmeester:    Jessica Delage