Kaposiform hemangioendothelioma

Hémangioendothéliome Kaposiforme is een zeldzame en levensbedreigende vasculaire tumor die kinderen aantast. Het heeft als kenmerk om bloedplaatjes op te vangen: het kind eindigt dan met een zeer laag aantal bloedplaatjes (minder dan 40 000 mm3). De behandeling is zeer moeilijk. Verschillende medicijnen (corticosteroïden, a - 2A Interferon, chemotherapie), of in sommige gevallen stralingstherapie, zijn met verschillende slagingspercentages gebruikt.