Onze oprichters nemen deel aan het congres over vasculaire malformaties in Nederland.

De oprichters van VASCAPA namen deel aan het congres over vaatziekten in Hertogenbosch. Dit congres werd georganiseerd door drie patiëntenverenigingen: HEVAS, KT en SW.

Prof. Miikka Vikkula besprak de classificatie van verschillende vasculaire malformaties. Dr. Laurence Boon richtte zijn presentatie op lymfatische misvormingen en informeerde over de voortgang van nieuwe geneesmiddelentherapieën voor bepaalde vasculaire afwijkingen. 

Hieronder, Dr. Laurence Boon tijdens zijn interventie.